TRAUMA

Åhs Forslund 

PSYKOLOGPRAKTIK 

Handledningsmaterial      (undervisningsmaterial, endast för internt bruk. OBS! Får ej spridas!)


Handledning 2020-04-30 - klicka här


Psykologiska behandlingar vid posttraumatiska stresssyndrom (PTSD) hos flyktingar och asylsökande

SBU kommenterar, mars 2019 - klicka här
Litteraturtips om stress, oro och nedstämdhet


Om stress


Giorgio Grossi, Hantera din stress med KBT, Viva, (eller det mesta av Grossi egentligen… han arbetar tillsammans med Kerstin Jeding på Stressmottagningen i Stockholm och de producerar mycket bra material av olika slag. Man kan hitta föreläsningar och annat på nätet. Finns även på Bokus som ljudbok).


Lättläst:


Kerstin Jeding, 29 sidor mot stress, Albert Bonniers förlag.  (Finns på Bokus som ljudbok)


Anna Bennich Karlstedt, Sjukt stressad, Psykologiguiden.se/bokbutik

 


Om ångest och depression


Ström, Lars & Carlbring, Per, Handbok för oglada, KBT-akademin i Sverige AB. (Ett försök till evidensbaserat helhetsgrepp på psykisk ohälsa men innehåller också en del självhjälpsmaterial)


Dahlström, Christian, Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Natur& Kultur. (lätt att ta till sig, korta avsnitt, informativ)


Lättläst:


Kerstin Jeding, 29 sidor mot oro, Albert Bonniers förlag. (Finns på Bokus som ljudbok)

 (Red.) Jag känner mig så konstig, frågor och svar från psykologiguiden. Psykologiguiden.se/bokbutik

 


Anders Hansen, samtliga fem program om hjärnan på SVT ht 2019. Grundläggande och informativa, lättillgängliga men inte ovetenskapliga.www.psykologiguiden.se

Psykologförbundets sida. Här finns väldigt mycket kortfattad information och lättförståeligt material om allehanda psykisk hälsa och ohälsa, bl a om Flyktingar och trauma samt om PTSD.