TJÄNSTER

Vi arbetar med psykisk ohälsa i form av lättare till medelsvåra depressioner, ångest eller oro, stress och utmattning, samt sömnproblem. Vi arbetar också med relations- eller familjerelaterade problem samt med traumabehandling. Ytterligare syfte med samtal kan vara en önskan om personlig utveckling och ökad självkännedom.


Våra arbetsformer är stödjande samtal, bedömningssamtal, rådgivning samt psykoterapier. Vi använder oss i vårt arbete av terapeutiska verktyg och tekniker från såväl psykodynamisk teori (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and committment therapy (ACT) och i traumaarbete av EMDR och NET.