Åhs Forslund Psykologpraktik

I företaget arbetar Annika Åhs Forslund och Bengt Åke Forslund. Vi är båda legitimerade psykologer och har lång erfarenhet av arbete med såväl barn, ungdomar som vuxna, från bland annat barn- och mödrahälsovård, skola, habilitering och rehabilitering, vårdcentral och företagshälsovård.


Vi erbjuder tjänster inom följande områden; Rådgivning, stödjande samtal och psykoterapi, samt handledning och konsultation.


Företaget är medlem i psykologföretagarna och följer deras kvalitetsstandard. Vi åtar oss uppdrag i Härnösand och Uppsala.


Vi tar för närvarande inte nya ärenden.