Ås Forslund Psykologpraktik AB
klicka här för att komma till sida med diverse material

ÅS FORSLUND PSYKOLOGPRAKTIK

I företaget arbetar Annika Ås Forslund och Bengt-Åke Forslund. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Rådgivning, samtal och psykoterapi
  • Utredningar och utvecklingsbedömningar
  • Handledning och konsultation

Företaget är medlem i psykologföretagarna och följer deras kvalitetsstandard.

Vi åtar oss företrädesvis uppdrag i Västernorrland, då företaget är baserat i Härnösand.

ARBETSLIVET: Handledning, rådgivning, utbildning och kompetensutveckling. Exempelvis rehabilitering och stresshantering.

BARN OCH UNGDOMAR: Utvecklingsbedömningar och utredningar. Pedagogisk och specialpedagogisk handledning och rådgivning i anslutning till dessa.

Icke-språkliga begåvningsbedömningar lämpliga för barn, ungdomar och vuxna med dövhet/hörselskada, språkstörning eller annan språklig bakgrund.

FAMILJ/PAR: Föräldrarådgivning och stöd i föräldrarollen.

PSYKOTERAPI: Stödjande, rådgivande och motiverande samtal med barn, ungdomar och vuxna. Dessutom terapi och behandling baserad på KBT och ACT.

SKOLA: Utöver utredningar (se ovan) även konsultation, rådgivning och handledning, utbildning och kompetensutveckling, speciellt med avseende på barn i behov av särskilt stöd.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Välkommen att ta kontakt via telefon eller e-post för mer information, tidbokning och gemensam planering av eventuella uppdrag.

 

 

Telefon: Annika 070 - 25 37 937 och Bengt-Åke 070 - 32 34 274

 

E-post: levolar@yahoo.se och psykologpraktik@levolar.se

 

 

FÖRETAGSUPPGIFTER

 

Org.nr: 556825-1952

 

Bankgiro: 899-3404

2016 Ås Forslund Psykologpraktik AB